Zaļumballe Gulbīšu parka estrādē.

Vieta : Gulbene, Gulbīšu parks.
Datums : 18.05.2019
Laiks : 22:00